Rijschool Rout-ine

Boterstraat 1

7101 DN Winterswijk

inebolk@live.nl

www.rijschoolrout-ine.nl

tel.0655590624

Formulieren

 

Menu

 

Nieuwe rijschool

RIS rijmethode

Theorieles

De auto een

    Hyundai i20

Kosten

Formulieren

Rijden als je 16,5 bent

Rijden als je moeilijk

    lesstof opneemt

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U krijgt alle formulieren van mij als u bij Rout-ine gaat rijden

1. Inschrijfformulier

2. Eigen verklaring

3. Reflectieformulier

4. Handleiding aanvragen Digid

5. Handleiding machtigen rijschool

6. Aanvraag medische keuring

Het boekje 'Oud en wijs met je rijbewijs'

 

Dit boekje is samengesteld om antwoord te geven op de vele vragen die ik de afgelopen jaren heb gekregen en verzameld.

In deze update staan tips en worden verkeersregels nog eens beschreven. Tevens staan nieuwe situaties beschreven die er nog niet waren als u jaren geleden uw rijbewijs behaalde.  U kunt aan dit boekje geen rechten ontlenen.

Het boekje geeft handvaten, het zijn geen wetten. Het is zuiver bedoelt om u te helpen om veilig, vlot en milieuvriendelijk aan het verkeer deel te nemen. Het is ook geen garantie dat het altijd klopt want soms zit een weg in een overgangsfase van 80 km/u naar 60 km/u en is de belijning aangepast, maar de borden nog niet. Het komt ook voor dat gemeenten bv. het gebruik van borden niet logisch toepassen.

Ik hoop dat het boekje uw vragen beantwoord en dat u met plezier deelneemt aan het verkeer. Mochten er onduidelijke situaties blijven dan hoor ik dat graag dan kan ik ze in een nieuwe druk toevoegen.

Wat kunt u verwachten? Informatie over verkeersregels, voorrang van voetgangers, fietspaden en suggestiestroken, oude en nieuwe borden, tips bij pech en ongevallen, zone gebieden, strepen op de weg, snelheid, rijbewijzen, apk, verplichte medische keuring, colonne en uitvaart, rotondes, plek op de weg, stoppen en parkeren etc.

Het boekje is te bestellen door 12,50 euro over te maken op mijn bankrekening met vermelding van naam en adres. Ik probeer het boekje dan binnen twee weken toe te sturen.

NL42RABO0134281152 t.n.v.B.Bolk